Thommessen Advokatbyrå

Thommessen er et ledende forretningsadvokatfirma i Norge og bistår aktørene i næringslivet og det offentlige med deres behov for juridisk bistand. Deres 215 advokater og advokatfullmektiger har spisskompetanse innen alle forretningsjuridiske fagfelt. Fra deres kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og London er hovedvirksomheten å bistå med norske rettsspørsmål, men hjelper også klienter i deres internasjonale prosjekter i tett samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere

Klimavisjon

Gjennom fokus på bærekraftige tiltak og samarbeid viser vi vei for advokatbransjen i en raskt forandrende verden og leverer tjenester som våre klienter verdsetter og våre konkurrenter ser etter. Vi gjør dette ved å sette bærekraft sentrum, både i den påvirkning som skjer gjennom vår juridiske rådgiving og den påvirkningen vår virksomhet medfører direkte

Relaterte løsninger