Sweco

Sweco er et av Nord-Europas største flerfaglige rådgivningsselskaper, og leverer løsninger som forener teknikk, estetikk, økonomi og miljø. Sweco Norges kjernevirksomhet omfatter markedsområdene bygg, infrastruktur og energi. Sweco Norge har 1700 ansatte, hvor 300 jobber på vårt Bergenskontor.

Klimavisjon

Sweco skal være frontrunners innenfor bærekraft, dette betyr at hvert Sweco-land skal ha mer ambisiøse klimamål enn sine respektive myndigheter. På konsernnivå er det vedtatt at selskapet skal være klimanøytrale innen 2040. Nå utarbeider hvert Sweco-land en egen klimastrategi som skal sikre at vi når målet om klimanøytralitet. Sweco Norge har vedtatt å kutte sine utslipp med minimum 55 prosent innen 2030.

Relaterte løsninger