Stavanger kommune

Stavanger kommune ble ved årsskiftet 2019/2020 slått sammen med Finnøy og Rennesøy kommuner. Kommunen er fremdeles landets fjerde største kommune med 142 034 innbyggere (31.12.2019). Stavanger kommune som virksomhet har 9 855 ansatte fordelt på 8 085 årsverk (2019-tall).

Klimavisjon

Stavanger bystyre vedtok i november 2018 «Klima- og miljøplan 2018-2030». Det ble da blant annet vedtatt et mål om 80 % reduksjon i utslipp av klimagasser i Stavanger innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2015. Kommunen skal være en fossilfri kommune innen 2040. En handlingsplan til klima- og miljøplanen er også utarbeidet og vedtatt av bystyret sammen med selve planen.