Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank og er et komplett finanshus for person og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Klimavisjon

Vår visjon er «Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre». Da Sparebanken Vest ble stiftet for snart 200 år siden var det en ny måte å tenke bank på. Banken skulle være eid av kundene, og overskuddet skulle brukes til det beste for lokalsamfunnene og løse datiden store samfunnsutfordring: fattigdom. Troen på at utfordringer løses best i fellesskap var det som skapte oss. Fremdeles er det denne tekningen som er vår drivkraft og den gjennomsyrer vår måte å utøve samfunnsansvar på. I dag eies banken av våre 290 000 kunder og takket være verdiene de har skapt til nå, gir sparebankmodellen oss mulighet til å investere i og på Vestlandet. I 2019 satte vi et nytt mål for vårt klimaarbeid: Vi skal bruke hele vårt handlingsrom til å arbeide for at Vestlandet skal bli en ledende region for klimakutt og klimateknologi. Dette påvirker all vår dialog og handlinger i møte med leverandører, kunder, sponsorat, eiere og egne ansatte. Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre.

Relaterte løsninger