Sparebanken Sør

Bank og finans. Selvstendig sparebank – fusjonert bank fra 1825. Ca 450 ansatte med ca. 30 kontorer i Agder, Telemark og kontor i Vestfold og Rogaland Kjerneprodukte er utlån og innskudd til privat og bedriftsmarkedet, videre distribueres fondsprodukter via fondsleverandører, samt forsikring, leasing og corporate/aksjeprodukter via eierselskap i produktselskapene Norne, Brage og Frende.