Sparebank1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge er Nord-Norges største finanskonsern og tilbyr et komplett utvalg av finansielle tjenester, samt eiendomsmegling og regnskapstjenester til folk og næringsliv i landsdelen. Konsernet er tilstede med 36 kontorer i 36 kommuner i Nord-Norge, inkludert Svalbard og har en aktiv rolle i utviklingen av landsdelen gjennom finansiering, et totaltilbud av finansielle tjenester og samfunnsengasjement. Det nordnorske samfunnet er den største eieren, 53,6% – og får derfor store summer i utbytte av bankens resultater, som kommer landsdelen til gode.

Klimavisjon

SpareBank 1 Nord-Norges visjon er For Nord-Norge. For arbeidet med bærekraft har konsernet en ambisjon om en bærekraftig forretningsadferd som skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål.