Sørlandet sykehus

Sørlandet sykehus HF (SSHF) tilbyr spesialisttjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling i Agder. Vært miljøsertifisert siden 2013. Foretaket har tre somatiske klinikker, tverrgående klinikker for prehospitale tjenester, medisinsk serviceklinikk og klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling samt seks sentrale staber.