Sola Betong

Sola Betong AS produserer og leverer ferdigbetong hovedsakelig til det profesjonelle markedet i hele Sør-Rogaland. Vi er sentralt lokalisert i moderne produksjonsfasiliteter i Risavika i Tananger – dette sikrer rasjonell og miljøvennlig transport til de sentrale delene av fylket.

Klimavisjon

Sola Betong har definert 22 miljøaspekter som vi arbeider målrettet med å utvikle og å forbedre. Sola Betong arbeider mot å redusere utslipp innen flere definerte områder – dette er nærmere beskrevet i vår plan “Miljøaspekter Sola Betong AS”. Denne planen/oversikten er kjent for alle ansatte og utvikles/revideres ved endringer eller behov.

Relaterte løsninger