Sogn og Fjordane Energi

Sogn og Fjordane Energi (SFE) er eit energikonsern med hovudkontor på Sandane i Nordfjord (Vestland), og har omlag 260 tilsette. SFE Produksjon produserer omlag 2 TWh fornybar energi (vatn/vind). SFE Nett eig og driftar over 4000 km nett, og SFE Kraft sel straum til omlag 23000 kundar.

Klimavisjon

Grønne symbol betyr at virksomheten har satt seg gjeldene mål, har etablert gjeldende plan eller oppnådd miljøsertifisering. Oransje symbol betyr at virksomheten ikke har det.