SMARTsam

Smart samhandling – SMARTsam øker kompetansen og tilrettelegger for trygge videomøter i privat og offentlig helsesektor.

Dette gjør vi ved å veilede om gjeldende informasjons- og sikkerhetskrav, foreta tilpasning av rutiner, gi nødvendig brukeropplæring og bidra til god forankring i hele organisasjonen.