SinkabergHansen

SinkabergHansen AS er et oppdrettsselskap lokalisert i Ytre Namdal, Bindal og Brønnøy med hovedkontor og produksjonsanlegg på Marøya i Nærøysund kommune. SinkabergHansen AS har totalt ca. 250 ansatte.

Klimavisjon

Vi jobber i og med naturen, vi har derfor et naturlig ansvar for høy utnyttelsesgrad ved nødvendig bruk av klimapåvirkende faktorer. SinkabergHansen skal være blant de fremste innen bærekraftig matproduksjon.

Relaterte løsninger