Sigdal Mekaniske

Virksomheten har spesialisert seg opp imot treindustrien og en rekke andre aktører. I dag produserer og leverer de elementjigger, transportrammer, og spesialtilpassede maskiner på bestilling fra kunder. I tillegg til disse produktene bidrar de blant annet med reparasjon og vedlikehold av maskiner, CNC-fresing, dreiing, sveising, PLS-programmering, feilsøking, 3D-tegning, og dokumentasjon.