Selfa Arctic

Selfa Arctic AS driver med nybygg og reparasjon av yrkesbåter, reparasjon av fritidsbåter, Godkjent Foretak og forskning- og utvikling innen lav- og nullutslippsteknologi for maritim sektor.

Klimavisjon

Selfa Arctic AS skal jobbe for å redusere eget klimaavtrykk og bidra aktivt til det grønne skifte innen maritim sektor. Selskapet vil via forskning- og utvikling innen lav- og nullutslippsteknologi bidra til å redusere klimautslippet innen maritim sektor. Videre har styret besluttet å ikke bygge nye båter med fossilt fremdrift.

Relaterte løsninger