Scale AQ

Scale Aquaculture AS er et internasjonalt teknologikonsern som leverer utstyr, teknologi og tjenester til havbruksnæringen globalt.

Selskapet har mer enn 40 års erfaring med utvikling og leveranser av utstyr og teknologi, og er i dag en totalleverandør med bred produktportefølje. Selskapet har hovedkontor i Norge, men er en internasjonal aktør med lokale kontorer i alle regioner hvor det produseres oppdrettslaks i sjø. Scale AQ har omlag 900 ansatte. Deres visjon er «We are aquaculture» og målet er å sikre bærekraftig vekst i fremtidens havbruk.

ScaleAQ ønsker å være Klimapartner fordi de mener samarbeid, nettverk og gode verktøy er viktig og nødvendig for grønn omstilling og utvikling.

Selskapets overordnede målsettinger er: