Sandnes og Jærbetong

Sandnes & Jærbetong (SJB) ble etablert i 2016 som en fusjon av Sandnes Betong AS og Jærbetong AS, og viderefører disse selskapene sin produksjon av ferdigbetong, betongpæler, plattendekker, bubbledeck, veirekker, Recon Løblokker mm, fra blandeverk og fabrikkanlegg ved Sandnes og på Nærbø i Rogaland. Selskapet har også avdelinger for ferdigbetong på Jørpeland og på Tonstad.

I Sandnes & Jærbetong overholdes gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Virksomheten tar ansvar for medarbeidernes sikkerhet og miljøet både innen egen bedrift og i forhold til de lokalsamfunn hvor selskapet har sin virksomhet.

Sandnes og Jærbetong arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra egen virksomhet samt fra de produkter og tjenester de leverer. Miljøavvik rapporteres, og tiltak blir hurtig iverksatt.
Avdelingsvis og i fellesskap definerer medarbeiderne i Sandnes & Jærbetong områder for miljøforbedringer, fastsetter realistiske mål for disse og deltar i evalueringen av måloppnåelsene.
Ledelsen stimulerer og oppfordrer til miljørettede tiltak og tilrettelegger de økonomiske rammene og ressursene for tiltakene.
Produktene skal ha egenskaper som gir et miljøvennlig livsløp – fra produksjon, bruksområde og videre til avhending. En skal tilstrebe løsninger der produkter etter endt livsløp kan gjenvinnes.
Virksomheten har etablert et system for måling av miljøpåvirkning og skal jevnlig evaluere resultatene opp mot målene. På den bakgrunn justeres tiltak og mål for nye tidsperioder.