Sammen

Sammen har hovedkontor i Bergen, med regionale administrative kontorer i Sogndal og Haugesund. Vår virksomhetsoppgave er å sikre et godt velferdstilbud for studentene i Bergen, Sogndal, Førde, Haugesund og Stord. Sammen tilbyr studentvelferd gjennom et bredt spekter av tjenester og produkter med studentvennlige priser og god tilgjengelighet.

Klimavisjon

Sammen skal medvirke til, og være pådriver for, bærekraftig utvikling ved å ha en bevisst og langsiktig miljøstrategi. Med fossilfri virksomhet menes at all oppvarming og all transport skal være fossilfri.

Relaterte løsninger