Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4000 ansatte. Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.

Klimavisjon

Rogaland fylkeskommune har klimamål gjennom vårt interne handlingsprogram som er utarbeidet på bakgrunn av den Regionale planen for energi og klima. Samferdselsavdelingen har også utarbeidet en strategi for å redusere utslipp og få kollektivflåten over på miljøvennlig drivstoff.

Relaterte løsninger