Rodeo arkitekter

Rodeo arkitekter har et ønske om å utvikle byer der mennesker deler på ressursene, ikke bare gode bygg. Sosial og grønn bærekraft er naturlige perspektiver i dette arbeidet. På eget initiativ har tre av deres arkitekter utviklet «Den lille grønne» -en intern veileder på veien mot nullutslippssamfunnet. Denne våren har de formulert en bærekraftstrategi, der de sier: «Bærekraft er ikke et valg, men en integrert del av alt vi foretar oss. Vi jobber strategisk for å pushe rammene». Parallelt har de blitt partner i Næring for klima for at de skal være bevisste eget fotavtrykk.