Returkraft

Returkraft AS er et energigjenvinningsanlegg 5 km nord for Kristiansnand sentrum. I 2019 ble det forbrent ca 133 000 tonn avfall ved anlegget. Energien i avfallet gjenvinnes i form av elektrisk kraft og fjenvarme. Energiproduksjonen ved anlegget tilsvarer omtrent årsforbruket til ca 188 eneboliger.

Klimavisjon

Vi brenner for et renere miljø og en bærekraftig framtid.

Relaterte løsninger