Remiks

Remiks Miljøpark AS er et aksjeselskap som eies i sin helhet av Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Særoppgaven for Remiks er å utføre de lovpålagte tjenester overfor husstandene i kommunene, og samtidig kunne tilby kommersielle løsninger til befolkning og næringsliv. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Konsernet Remiks Miljøpark AS har tre datterselskaper: Remiks Husholdning AS, Remiks Næring AS og Remiks Produksjon AS.

Klimavisjon

Vår visjon er at vi skal være ledende på avfall i nord. Vi skal jobbe aktivt for at våre handlinger og aktiviteter har lavest mulig påvirkning på klima og miljø.