Randaberg Kommune

Randaberg kommune ligger som Jærens nordre spiss, med Stavanger som nærmeste nabo. Randaberg er Norges minste landkommune med et areal på 24 km2, og har 11 315 innbyggere (01.01.2021). Randaberg kommune som virksomhet har 1028 ansatte (01.12.2020), hvorav 885 er fast ansatte i 680 årsverk, og 183 personer i andre ansettelsesforhold.

Klimavisjon
Randaberg kommunestyre vedtok 11.03.2021 «Klima- og Energiplan for Randaberg kommune 2018 – 2030». Det ble da blant annet satt et mål om 80% reduksjon i utslipp av klimagasser i Randaberg innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2015. En tiltaksplan er del av klima- og energiplanen.