Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver som tilbyr tverrfaglige tjenester innenfor ingeniørfag, arkitektur og management consulting.

Klimavisjon

Rambøll skal bli oppfattet som en samfunnsrådgiver som ivaretar kundens miljøambisjoner i alle oppdrag og en arbeidsgiver som har en tydelig miljøprofil i vår daglige drift. Miljøledelse er en integrert del av Rambøll Norges kvalitets og miljøledelsessystem som er sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Miljøledelse i oppdrag: Alle våre oppdrag skal gjennomføres med en god miljøprofil til beste for våre kunder og for samfunnet ved at vi: • Deltar i prosjekter med miljøfokus. • Etterspør oppdragsgivers miljøambisjoner. • Foreslår bærekraftige alternativer som bidrar til lavest mulig negativ miljøpåvirkning. • Stiller miljøkrav til våre leverandører og underkonsulenter. • Identifiserer ivaretakelsen av alle relevante myndighetskrav. • Vi kontrollerer måloppnåelse gjennom kundeundersøkelser. Miljøledelse av arbeidsrutiner og drift av lokaler Rambøll skal kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner i vår daglige drift ved at vi: • Sørger for et redusert energiforbruk • Tilrettelegger for reduserte avfallsmengder • Arbeider for redusert transportbehov • Samarbeider med og stiller krav til leverandører, herunder også gårdeier • Måler årlig klimaregnskap for virksomheten.