Polaria

Stiftelsens Formål er å opprette og drive et informasjons- og opplevelsessenter i Tromsø som skal samle og spre kunnskap om polarområdene og Barentsregionen innenfor fagområdene til de deltakende institusjoner i Polarmiljøsenteret. Polaria’s faglige rolle vil først og fremst være knyttet til formidling av forskningens resultater. Stiftelsens virksomhet vil omfatte naturvitenskapelige fagfelter, samspillet i naturen og samspillet mellom mennesker og natur. Stiftelsen skal dekke et informasjonsbehov om polarområdene og Barentsregionen, og skal fremheve Norges satsing på miljøvern og bærekraftig utvikling. På Polaria får gjestene ta del i opplevelser basert på kunnskap om miljø- og klimaendringer i Arktis

Klimavisjon

Tilnærmet klimanøytral