Overhalla Betongbygg

Basert på effektive byggemetoder og prosesser leverer Overhalla Betongbygg prefabrikkerte betongelementer og stålkonstruksjoner til aktører i bygg og anleggsbransjen.

Klimavisjon

Ved effektivisering og nytenking skal Overhalla Betongbygg innen 2023 redusere vårt spesifikke klimaavtrykk med 40% sammenlignet med nivået i 2018.