OsloBuss

OsloBuss har i dag flere prosjekter relatert til det grønne skiftet i turbussbransjen.

I samarbeid med Wennstrom og med støtte fra Enova, har OsloBuss et pågående prosjekt for å etablere ladeinfrastruktur ved sitt garasjeanlegg på Haugenstua i Oslo. Ladeinfrastrukturen består av solcellepaneler, powerbank, moderne hurtigladere og smart strømstyring, og er planlagt ferdig i Q2 2022.

OsloBuss har også gått til innkjøp av fire helelektriske turistbusser. Prosjektet har gitt dem verdifull innsikt og erfaring med elektriske busser, og ytterligere seks elektriske busser vil bli levert i løpet av 2022.

OsloBuss var de første i Norden til å innføre helelektriske turbusser.