Norsk Klimastiftelse

Norsk klimastiftelse er «Norges grønne tankesmie». En ikke-kommersiell stiftelse som sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Kunnskap og samarbeid står sentralt i Klimastiftelsens arbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre. Klimastiftelsen har hovedkontor i Bergen.

Klimavisjon

Klimastiftelsens arbeid skal bidra til nullutslipp i verden og Norge raskest mulig.

Relaterte løsninger