Norsk Energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet med spesialkompetanse på termiske energisystemer. Vi bistår offentlige og private kunder i deres arbeid med å forbedre sin klimaprestasjon gjennom blant annet energiledelse, energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder.

Klimavisjon

Norsk Energi ønsker å være den foretrukne samarbeidspartner for klimaarbeid og energioptimalisering i virksomheter. Ved å bistå kunder i deres arbeid med energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder bidrar Norsk Energi til bærekraftig utvikling for egen virksomhet og samfunnet for øvrig.