NorgesTaxi

Gjennom et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Momentum Technologies, Jaguar Land Rover, Recharge Intra og Norgestaxi, vil det opprettes dedikerte, eksklusive ladeplasser fordelt på fire sentrale taxiholdeplasser rundt omkring i Oslo.

Prosjektet innebærer at Recharge Infra monterer en ladeplate med induksjonsteknologi i bakken. De elektriske drosjene fra NorgesTaxi plasserer seg over ladeplaten og hurtiglades med inntil 75 kilowatt effekt, noe som er høyere effekt enn dagens hurtigladestasjoner.

Ladeprosessen starter helt automatisk, og sjåføren behøver ikke gå ut av bilen. Som en del av samarbeidet har utvalgte løyvehavere hos Norgestaxi tatt ut 25 stk. Jaguar IPACE 2021. Bilene ble satt i drift i november 2020. Dette prosjektet er det første av sitt slag i verden, og denne teknologien vil kunne være nøkkelen til å elektrifisere hele taxibransjen både i Norge og i andre land, og dermed gjøre store reduksjoner i klima- og miljøutslipp.