Norengros Kjosavik

Norengros Kjosavik er et lokalt eid selskap med hovedkontor og lager på Forus. Virksomheten er en kjent aktør i regionen som selger og distribuerer forbruksvarer, møbler, arbeidsklær og verneutstyr, kontorrekvisita og medisinske forbruksvarer til både offentlig sektor og privat næringsliv.

Kjosavik er det største selskapet i Norengros-kjeden. På deres sider kan vi lese at «hele Norengros-kjeden har en felles visjon: Norengros skal være en positiv, engasjert og effektiv samarbeidspartner som gjør våre kunder bedre på sin primærvirksomhet.» I tillegg har virksomheten en klar bærekraftsprofil «Bærekraft skal være en selvfølgelig del av vår virksomhet. Vi ønsker å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlige produkter, samt å ta vare på naturen og menneskene rundt oss».

Under den nasjonale Klimapartnere konferansen i 2022 ble Norengros Kjosavik vist frem som eksempel på partner som jobber godt med klimaregnskap. Filmen kan du se her.