Nord universitet

Nord universitet møter globale utfordringer med ny kunnskap som tar utgangspunkt i vår regions natur og samfunn. Dette gjør vi ikke alene, men sammen med befolkningen og næringslivet i vår region.

Universiteter og høgskoler skal bidra til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling.

Høsten 2021 ble det opprettet en miljørådgiverstilling ved universitetet. Vi jobber med planlegging og oppfølging av miljøtiltak, samt omdømme- og nettverksbygging innen grønn omstilling. Samtidig har Nord-rektoren etablert en prosjektgruppe – Bærekraft i Nord. Denne prosjektgruppen skal gjennom 2022 kartlegge, definere og konkretisere hvordan universitetet skal styrke sitt arbeid på bærekraft.

Nord universitet ønsker å være en foregangsorganisasjon innenfor feltet, og å ta steget å bli en Klimapartner er derfor et viktig og riktig steg.

Relaterte løsninger