Multiconsult

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Vi tilbyr multifaglig rådgvining, arkitektur, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll. Forretningsenehet Østfold har lokasjoner i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg.

Klimavisjon

«Ved å forstå fortiden, skal vi realisere fremskritt og garantere for en bærekraftig utvikling alle steder hvor vi gis anledning til å sette vårt fotavtrykk. Vi er kontinuerlig på utkikk etter bærekraftige muligheter, vi tenker helhet og spiller på lag. Vi er verdiskapende».

Relaterte løsninger