Multiconsult Oslo

Et fullstendig klimagassbudsjett for hele Ny Mjøsbru-prosjektet er blitt gjennomført og tiltak for å redusere klimagassutslippene er blitt gjort. I tillegg har det blitt gjennomført to digitale workshops for å komme opp med tiltak for å ytterligere redusere klimagassutslippene. Ideene handler om alt fra optimalisering av konstruksjoner, belysning, energiproduksjon i drift, anleggsaktiviteter, materialvalg, grøntarealer og bryggeanlegg for lokalbefolkning.

Kristian August gate 23: Sirkulært bygg med ombruksrehabilitering. Multiconsult er inne som miljørådgiver og følger opp.

Multiconsult gjennomfører en rekke store og langvarige prosjekter. Alle de store prosjektene har miljømål og ytelseskrav til miljøleveranser. I selskapet jobbes det kontinuerlig med å styrke kundene og deres prosjekter med hensyn på å ivareta regulatoriske miljøkrav og miljømål.