Levanger Kommune

Levanger kommune har 20.000 innbyggere. Det er mange sysselsatte i offentlig sektor, både kommune, sykehus og universitet. Levanger kommune har 1457 fast ansatte/1335 årsverk pr mars 2020.

Klimavisjon

Levanger kommune har en Klima- og energistrategi fra 2009 med følgende mål: “Levanger er en klimaeffektiv kommune, med høy økonomisk verdiskaping pr enhet klimabelastende utslipp.” I 2019 vedtok kommunestyret at det som del av kommunens plansystem skal utarbeides en kommunedelplan klima, miljø og energi. Medlemskapet i Klimapartnere Trøndelag og utarbeidelse av et årlig klimaregnskap er et ledd i dette arbeidet og skal gi kommunestyret grunnlag for å vedta et langsiktig mål for arbeidet.