Kruse Smith

Entreprenør innen bygg og anlegg. Etablert i 1933. Største privateide entreprenør i Norge ca. 670 ansatte. Hovedkontor i Kristiansand. Bygg Vi har lang erfaring med å bygge for offentlige og private oppdragsgivere. Skoler, kulturhus, sykehus, næringsbygg og leilighetsbygg er eksempler på hva vi realiserer sammen med våre kunder. For oss er byggets opplevde verdi for brukeren av stor betydning. Når det ses sammen med en kostnadseffektiv byggeperiode og gode løsninger for drift og vedlikehold blir resultat bra for alle. Anlegg Kruse Smith anlegg bygger veier, tunneler, broer, kaier, LNG-tankanlegg og andre energianlegg over hele landet. Vi har også en avdeling som utfører en rekke typer betongarbeid, samt bygger dammer, trebroer og kraftverk. Kruse Smith anlegg har solid erfaring og kompetanse fra omfattende prosjekter over hele landet og lang fartstid i å gjennomføre prosjekter innen total-, hoved- og underentrepriser. Her ligger vår styrke i stor grad av fleksibilitet, sterk faglig kompetanse og motiverte medarbeidere.

Relaterte løsninger