Kåfjord kommune

Offentlig tjenesteyting og tilrettelegging. – Samfunnsplanlegging – Lovforvaltning og myndighet

Klimavisjon

Nord-Troms benytter bare fornybar energi og utslippet av klimagasser ligger på et bærekraftig nivå.