Jobbklar

Jobbklar er et kommunalt/fylkeskommunalt eid aksjeselskap og er leverandør av arbeidsmarkedstjenester til NAV. Jobbklar har som formål å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder jobben. For å oppnå vårt formål har vi et utstrakt samarbeid med svært mange virksomheter i regionen. I tillegg drifter vi en del interne virksomheter for å kunne gi et godt tilbud i arbeidsinkluderingsarbeidet.