JM Hansen Elektroinstallasjon

Elektroinstallasjon innen bygg, anlegg og maritim virksomhet. Stor satsing på intelligente bygg som krever høy kompetanse hos ansatte. Utvikling av nye løsninger innen havbruk. Høy fokus på tjenestebaserte løsninger inne alle satsingsområder.

Klimavisjon

Ønsker å være med å bidra i det «grønne skifte» både internt og eksternt ved bruk av smarte løsninger.

Relaterte løsninger