Jekta Storsenter

Jekta Storsenter er Nord Norges største kjøpesenter, og det 13 største i Norge. Senteret er 65000 kvm, har 125 leietakere med ca 1150 ansatte. Senteret er lokalisert på Langnes, 5 min fra Tromsø Sentrum og Langnes lufthavn. Jekta Storsenter er eid av Coop Nord.

Klimavisjon

Vi ønsker å velge miljøvennlige løsninger enten det dreier seg om oppvarming, avfallshåndtering, transport eller kommunikasjon. Vi skal søke kunnskap slik at vi kan tilrettelegge for gode løsninger for våre leietakere.