Iveland kommune

Kommunal organisasjon med skole, barnehage, pleie og omsorg, helse, teknisk, samferdsel og administrasjon mv. Kommunal tjenesteproduksjon (se punkt ovenfor).

Relaterte løsninger