IVAR

IVAR IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjon. IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester. IVAR er et interkommunalt selskap og eies av 12 kommuner; Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Klepp og Sulda, med et samlet innbyggertall på ca. 340.000