Ishavskraft

ISHAVSKRAFT AS selger fornybar energi i det norske sluttbrukermarkedet. Selskapet er Nord-Norges største kraftomsetningsselskap, en betydelig aktør i nasjonal sammenheng og en av Norges største forvaltere av konsesjonskraft. Ishavskrafts ambisjon er å være en aktiv samarbeidspartner i spørsmål om miljø og energiøkonomisering. Selskapet er den eneste kraftleverandøren i Nord-Norge som er sertifisert etter internasjonale standarder for Kvalitet (ISO 9001:2015), Miljø (ISO 14001:2015) og Arbeidsmiljø (ISO 45001:2018). Selskapet er også sertifisert Miljøfyrtårn. Ishavskraft AS har kontorer i Alta og Tromsø, og selskapet er et heleid datterselskap av Troms Kraft Strøm AS.

Klimavisjon

Ishavskraft er et miljøengasjert selskap som hele tiden søker bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for våre kunder og samfunnet vi er en del av. Vi er ISO- sertifisert for Miljø (ISO 14001:2015), sertifisert Miljøfyrtårn, og selger fornybar energi – til det beste for kunden og miljøet.

Relaterte løsninger