Innoventi

Det mest relevante du kan gjøre er å få bærekraft til å skje. Innoventi gjør deg attraktiv og relevant gjennom strategi, design og kommunikasjon. Bærekraft handler om å gi mennesker som lever i dag best mulige liv. Uten å ta fra generasjonene etter oss det samme. Siden 1987 har Innoventi kombinert kreativitet og strategi for å skape helhetlige løsninger. Vi bygger nettverk, vi tilegner oss ny kunnskap, og vi deler kompetanse. Sammen med nasjonale og internasjonale kunder og partnere griper vi mulighetene som ligger i framtida. Vi søker å påvirke alle våre oppdragsgivere til et mer bevisst forhold for å få til endring til beste for klima og miljø på alle plan. Særlig i forhold til strategiutvikling og virksomhetsplaner. Innoventi AS er Miljøfyrtårnsertifisert og har konkrete målsettinger innenfor arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport.

Relaterte løsninger