Indre Hordaland Miljøverk

IHM er eit interkommunalt avfallsselskap danna i 1994 med kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Voss. Selskapet har hovudsete på Voss. Selskapet arbeider med innsamling, tilrettelegging av sorteringsløysingar, gjenvinning, energiutnytting og sluttbehandling av avfall.

Klimavisjon

IHM sin forretningsidé er å forvalte og ta vare på verdiane i avfallet i eit ressurs- og klimaperspektiv – trygt, effektivt og økonomisk. Vår visjon er «På naturen si side».

Relaterte løsninger