Inderøy Kommune

Inderøy kommune – kommunal tjenestevirksomhet

Klimavisjon

Klimavisjonen er forankret i kommunens overordnete klimaplan. Planen er for øvrig under revidering. Inderøy kommune skal bidra til redusert utslipp av klimagasser i tråd med Kyotoavtalen og nasjonale målsettinger. Kommunen skal være ledende innen miljøriktig energibruk.