Husbanken

Husbanken er et statlig forvaltningsorgan og det viktigste organet for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk. Husbanken skal være et supplement og korrektiv til boligmarkedet. Gjennom kompetanse og økonomiske virkemidler, skal Husbanken bidra til at kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen, og at de planlegger for boliger og nærmiljøer av god kvalitet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljø.