Høgskulen på Vestlandet avdeling Haugesund

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største utdanningsinstitusjonene i landet, med om lag 17.000 studenter. Hvert år uteksamineres det 4.500 kandidater som er med på å løse viktige samfunnsoppgaver

Klimavisjon
Høgskulen på Vestlandet skal være en klimasmart høyskole, og har store ambisjoner for forsking, utdanning og formidling av framtidens bærekraftige, grønne løsninger