Haugesund kommune

Haugesund kommune skal fortsette å være en by hvor det er godt å leve for innbyggerne, en by for hele Haugalandet og en by som er en konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og Bergen. Bærekraft skal ligge som et førende premiss for alt arbeid i kommunen, både innen miljø, økonomi og sosiale forhold. Haugesund skal være en åpen og inkluderende kommune som setter mennesket og miljøet i sentrum.

Klimavisjon

Haugesund kommune skal bidra så godt som mulig til arbeidet med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Nytt mål for reduksjon skal vedtas gjennom ny klima- og energiplan i 2021. Inntil videre er det naturlig å ta utgangspunkt i nasjonale føringer om en reduksjon med 40-50 prosent innen 2030 sammenlignet med data fra 1990.