Harstad kommune

Harstad kommune har ca 25.000 innbyggere og er regionsenter og handelssenter i Sør-Troms. Kommunen er oljesenter i Nord-Norge og har et variert næringsliv. Harstad har et rikt og variert kulturliv og er vertskommune for Festspillene i Nord- Norge. Kommunens viktigste oppgaver er å være tjenesteprodusent for befolkningen og legge til rette for utvikling av Harstad.

Klimavisjon

Vår overordnede målsetting og visjon er at Harstad kommune skal ha en bærekraftig utvikling i tråd med nasjonale og internasjonale klimamål og være et verktøy for kommuneplanens mål om å bli Miljøbyen Harstad. Kommunen har som mål å redusere klimagassutslipp med 40% innen 2030 (sammenlignet med 1990-nivå).

Relaterte løsninger