Haltenbanken

Haltenbanken er et designbyrå basert i Bergen startet i 2005. I dag har selskapet 11 ansatte med kompetanse og erfaring innenfor strategi og forretningsutvikling, bærekraftsrådgivning, kommunikasjons- og designprosjekter, grafisk design, UX-design, omgivelsesdesign og produktutvikling.

Klimavisjon

Haltenbanken jobber for Operasjon nullutslipp, at vår region skal være utslippsfri innen 2030.

Relaterte løsninger