Grong Sparebank

Grong Sparebank er en selvstendig sparebank, med tradisjoner tilbake til 1862. Banken har sitt hovedkontor i Grong, 5 mil øst for Namsos. Banken har kontorer i Grong, Mosjøen, Namsos, Steinkjer og Rørvik. Grong Sparebank er et fullverdig finanshus som tilbyr tjenester innenfor lån, sparing og forsikring. I tillegg tilbyr banken eiendomsmeglertjenester gjennom datterselskapet Boli Eiendomsmegling AS.

Klimavisjon

Banken jobber med samfunnsansvar og bærekraft for å styrke konkurransekraften, redusere risiko, tiltrekke seg gode kunder, investorer og dyktige ansatte samt øke nyskapingen og bidra til å utvikle og påvirke regionen som banken er en del av. På den måten skal vi skape verdier på en ansvarlig og bærekraftig måte for alle interessenter. Vårt klimafokus inngår i bankens bærekraftsarbeid, ESG (Environmental, Social, Governance). Grong Sparebank er en liten aktør i det norske bankmarkedet, men lokalt/regionalt har vi stor innvirkning på allokering av kapital. Vi påvirker hvor verdier skapes og hvilke investeringer som foretas, og har lokalt stor påvirkning på et «grønt skifte». Derfor er det viktig at vi har høye ambisjoner med tanke på miljø og bærekraft. I 2019 utformet banken en egen handlingsplan for grønn omstilling. Denne beskriver ambisjonsnivå og tiltak som skal gjennomføres. Gjennom å inkludere klima som en del av kredittprosessen vil vi bidra til nødvendig omstilling i samfunnet rundt oss. Risikoer som for eksempel høye klimagassutslipp, utdatert teknologi, manglende oppfyllelse av lovkrav, manglende energieffektivisering, og store transportutfordringer skal nå vurderes og prises i kredittprosessen. Dette ser vi gir insentiver for våre låntakere til omstilling, det reduserer bankens klimaeksponering, og gir grunnlag for utvikling av nye produkter.

Relaterte løsninger